No 8 (2019)

Táboa de contidos

Tribuna

ANTONIO SEMPERE NAVARRO
9-28

Doutrina

MARÍA ANTONIA CASTRO ARGÜELLES, PAZ MENÉNDEZ SEBASTIÁN
29-83
CARMEN SANCHEZ TRIGUEROS, MARÍA ELISA CUADROS GARRIDO
85-127
MARGARITA MIÑARRO YANINI
129-166

Observatorio Xurisprudencial

LIDIA GIL OTERO
167-192
FRANCISCA FERNÁNDEZ PROL
193-210
BELÉN FERNÁNDEZ DOCAMPO
211-230

Reseñas e Recensións

LIDIA GIL OTERO
231-242
NIDIA ESTHER AQUINO
243-250
FRANCISCO JAVIER ARRIETA IDIAKEZ
251-259

Observatorio da Negociación Colectiva

Consello Galego de Relacións Laborais