Información para bibliotecarias/os

Recomendamos aos investigadores/as e bibliotecarios/as que inclúan esta revista no seu listado de revistas electrónicas.