AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA: UN DEREITO EN ALZA

CARMEN SANCHEZ TRIGUEROS, MARÍA ELISA CUADROS GARRIDO

Resumo


A protección de datos é un dereito fundamental que permaneceu larvado, pero a partir da STC 29/2013 emerxeu con forza, someténdose a diversos vaivéns xurisprudenciais que ao final viñeron a consagralo como un dereito máis potente que a propia intimidade ou o secreto das comunicacións, impoñendo os seus principios de actuación moito máis esixentes e formalistas que o que serviran ata agora para limitar outros dereitos fundamentais. A súa concepción está en pleno crecemento polo que non é posible pechar a súa delimitación, e iso xera problemas de interpretación e constante readaptación.

Palabras clave


Liberdade informática; dereitos dixitais; protección de datos

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017