Información para lectoras/es

Animamos aos lectores/as a rexistrarse no servizo de notificación das publicacións da revista. Utilice a ligazón Rexistro da parte superior da páxina de inicio da revista. Como resultado do rexistro, o lector/a recibirá por correo electrónico a Táboa de contidos de cada número da revista. Esta lista tamén permite que se atribúa á revista un certo nivel de apoio ou número de lectores/as. Consulte a Declaración de privacidade da revista, que garantiza aos lectores/as que os seus nomes e direccións de correo electrónico non serán utilizados con outros fins.