Consultar índice de títulos


 
Número Título
 
No 6 (2018): EXTRAORDINARIO A composición alternativa de conflitos individuais de traballo na Unión Europea: unha visión comparada Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Ricardo Rodríguez Contreras
 
No 3 (2017) A construción do piar europeo de dereitos sociais. Da proposta Juncker (9.9.2015) á recomendación da Comisión Europea (26.4.2017). Máis Europa social ou reordenación do marco normativo vixente? Resumo   PDF   PDF (Español (España))
Eduardo Rojo Torrecilla
 
No 2 (2016) A cuadratura do círculo: sostibilidade do sistema de pensións e desemprego xuvenil Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Cristina Sánchez-Rodas Navarro
 
No 1 (2016) A función de protección dos dereitos fundamentais polo Tribunal de xustiza da Unión Europea: entre a renovación e o continuismo Resumo   PDF
Fernando Valdés Dal-Ré
 
No 4 (2017) A incapacidade temporal dos funcionarios públicos protexidos por MUFACE: sinal do pasado e perspectivas de futuro Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Susana Rodríguez Escanciano
 
No 5 (2018) A protección de datos persoais no ámbito laboral: unha sucinta recensión xurisprudencial a partir de cinco sentenzas do Tribunal Supremo Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Joaquín García Murcia
 
No 5 (2018) A vixiancia da sáude na normativa de prevención de riscos laborais Resumo   PDF   PDF (Español (España))
María Castro Parga
 
No 3 (2017) A vulneración do dereito efectivo á non discriminación laboral nas empresas externalizadas Resumo   PDF (Español (España))   PDF
María Amparo Ballester Pastor
 
No 1 (2016) Adaptación y reubicación laboral de trabajadores con limitaciones físicas Resumo   PDF
Teresa Velasco Portero
 
No 5 (2018) As familias numerosas ante o dereito da seguridade social: propostas de reforma Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Guillermo L. Barrios Baudor
 
No 7 (2018) Competencia xudicial e contrato de traballo no Regulamento Bruxelas: as últimas achegas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea Resumo   PDF   PDF (Español (España))
José Fernando Lousada Arochena
 
No 1 (2016) Dereito colectivo Resumo   PDF
Francisca Fernández Prol
 
No 2 (2016) Dereito colectivo Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Marta Fernández Prieto
 
No 3 (2017) Dereito colectivo Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Francisca Fernández Prol
 
No 4 (2017) Dereito colectivo Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Marta Fernández Prieto
 
No 5 (2018) Dereito colectivo Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Francisca Fernández Prol
 
No 7 (2018) Dereito colectivo Resumo   PDF   PDF (Español (España))
Francisca Fernández Prol
 
No 1 (2016) Dereito individual Resumo   PDF
Yolanda Maneiro Vázquez
 
No 2 (2016) Dereito individual Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Yolanda Maneiro Vázquez
 
No 3 (2017) Dereito individual Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Yolanda Maneiro Vázquez
 
No 4 (2017) Dereito individual Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Nora María Martínez Yáñez
 
No 5 (2018) Dereito individual Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Nora María Martínez Yáñez
 
No 7 (2018) Dereito Individual Resumo   PDF   PDF (Español (España))
Lidia Gil Otero
 
No 4 (2017) Despedimento e procesos de incapacidade temporal: unha aproximación á doutrina xudicial e xurisprudencial española antes e tras a STXUE do 1 de decembro de 2016, Daouidi, asunto C-395/15 Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Francisco Javier Hierro Hierro
 
No 3 (2017) El contrato de embarco en la marina mercante Resumo   PDF (Español (España))   PDF
Lucía Dans Álvarez de Sotomayor
 
1 - 25 de 57 elementos 1 2 3 > >>