O NOVO IMPULSO NORMATIVO CONTRA A FENDA RETRIBUTIVA ENTRE SEXOS

MARGARITA MIÑARRO YANINI

Resumo


A fenda retributiva de xénero é unha realidade presente en todos os países, que determinou que se lexisle en todos os ámbitos para tratar de eliminala. En España, a recente modificación normativa introducida polo RD Lei 6/2019, de 1 marzo, de medidas urxentes para a garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, tratou de reforzar a esixencia de igualdade retributiva por traballo de igual valor, aínda que, aínda que supón unha mellora respecto da situación precedente, a nova regulación presenta importantes carencias e limitacións. Este traballo analiza críticamente o estado normativo e xudicial previo á reforma, e as achegas e debilidades do RD Lei 6/2019

Palabras clave


Discriminación; xénero; retribución; reforma normativa

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017