Seguridade Social

Nora María Martínez Yáñez

Resumo


Comentario da doutrina xurisprudencial do TSX Galicia en materia de Seguridade Social correspondente ao 1º semestre do 2018.

Palabras clave


Dereito da Seguridade Social

Texto completo:

PDF PDF (Español (España))

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017