A vixiancia da sáude na normativa de prevención de riscos laborais

María Castro Parga

Resumo


A partir dun repaso da normativa legal que se ditou en desenvolvemento do art. 22 da Lei 31/1995 de 8 novembro, abórdase un comentario crítico sobre o grao de cumprimento do deber á vixilancia da saúde dos seus traballadores por parte das empresas, Faise especial fincapé, desde unha análise xurídica e preventiva, nos requisitos que deben rodeala para que cumpra coas esixencias que contempla o noso ordenamento xurídico.

Palabras clave


Vixiancia da saúde, intimidade, riscos laborais, voluntariedade

Texto completo:

PDF PDF (Español (España))

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017