No 5 (2018)

Táboa de contidos

Tribuna

Joaquín García Murcia

Doutrina

Guillermo L. Barrios Baudor
María Castro Parga

Observatorio Xurisprudencial

Nora María Martínez Yáñez
Francisca Fernández Prol
Belén Fernández Docampo

Observatorio da Negociación Colectiva

Consello Galego de Relacións Laborais

Reseñas e Recensións

Lidia Gil Otero
José Manuel Pazó Argibay