A composición alternativa de conflitos individuais de traballo na Unión Europea: unha visión comparada

Ricardo Rodríguez Contreras

Resumo


Os procedementos de solución alternativa de conflitos de traballo son un compoñente firmemente asentado na maioría dos sistemas de relacións laborais dos países europeos. O seu grao de implantación e utilización difire en intensidade e en alcance no conxunto da UE, nunha coexistencia xeralmente beneficiosa tanto para os usuarios, ben sexan particulares ou organizacións sindicais e empresariais, como para a función desempeñada polos xuíces.


Palabras clave


Solución de conflitos, conflitos individuais, Dereito comparado

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017