Os procedementos autónomos de solución dos conflitos laborais individuais

Jesús Cruz Villalón

Resumo


A normativa estatal en materia de procedementos autónomos de resolución de conflitos laborais céntrase de maneira prevalente no establecemento das vía de resolución dos conflitos de natureza colectiva, o sexan xurídicos ou de intereses. En sentido contrario, as previsións legais sobre esta materia respecto dos conflitos individuais son moi escasas, case puntuais. Por riba, esa escasa regulación en materia de conflitos individuais percíbese inicialmente dirixida en esencia ao desenvolvemento dos procedementos administrativos de conciliación e mediación como vía preprocesal, con atención secundaria aos procedementos autónomos. Esta circunstancia determinou tamén que as análises doctrinales tamén se centraron de maneira prevalente na solución autónoma dos conflitos colectivos, con correlativa moi escasa atención aos conflitos individuais.


Palabras clave


Conflitos individuais, materias, mediación, arbitraxe

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017