Recensión: “La negociación colectiva europea de sector"

Helena Ysàs Molinero

Resumo


A obra apuntada aborda unha materia de gran interese e escaso tratamento por parte da doutrina: a orixe, desenvolvemento e resultados do diálogo social e a negociación colectiva europea a nivel sectorial. O libro iníciase cun estudo do contexto da negociación colectiva e do diálogo social europeos, con especial énfase nestes dous conceptos e nas dificultades en punto á configuración da negociación colectiva como dereito, para proseguir co relato da construción histórica do diálogo social e da negociación colectiva na Unión Europea. O autor tamén aborda o estudo do marco legal da negociación colectiva europea, centrando a súa atención na análise das dúas vías existentes para a aplicación dos acordos alcanzados polos interlocutores sociais: a aplicación a través de directivas e a aplicación autónoma dos acordos. García-Muñoz estuda resultados da negociación colectiva europea de sector, a través dunha análise cuantitativa pero tamén cualitativo e centra a súa atención na a análise do contido e o impacto dos acordos da negociación colectiva europea de sector en forma de acordos autónomos.


Palabras clave


Dereito Social Europeo, Negociación Colectiva Europea de Sector, Diálogo Social Europeo

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017