Detalles de autor/a

CASTRO ARGÜELLES, MARÍA ANTONIA, Universidade de Oviedo, España

  • No 8 (2019) - Doutrina
    A MATERIA PENDENTE DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE: A CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL COMO PRINCIPAL OBSTÁCULO Á PROMOCIÓN PROFESIONAL EN CONDICIÓNS DE IGUALDADE
    Resumo  PDF (Español (España))  PDF