Detalles de autor/a

Rojo Torrecilla, Eduardo, Catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade Social Universidade Autónoma de Barcelona

  • No 3 (2017) - Tribuna
    A construción do piar europeo de dereitos sociais. Da proposta Juncker (9.9.2015) á recomendación da Comisión Europea (26.4.2017). Máis Europa social ou reordenación do marco normativo vixente?
    Resumo  PDF  PDF (Español (España))