Detalles de autor/a

Vicente Palacio, Aránzazu, Universidad Jaume I- Castellón

  • No 7 (2018) - Doutrina
    Sexo e xénero no ámbito comunitario (Por un ordenamento xurídico “de-xenerador”). Algunhas reflexións acerca da STXUE do 26 de xullo de 2018 (Asunto M. B)
    Resumo  PDF (Español (España))  PDF