No 9 (2019)

Táboa de contidos

Tribuna

Francisco Javier Gárate Castro
9-73

Doutrina

Francisco Javier Hierro Hierro
75-123
David Ordoñez Solis
125-154
Maria José López Álvarez
155-188
Lucía Dans Álvarez de Sotomayor
189-214
Teresa Velasco Portero
215-227
Milena Bogoni
229-264

Observatorio Xurisprudencial

Lidia Gil Otero
265-300
Marta Fernández Prieto
301-325
Belén Fernández Docampo
327-350

Reseñas e Recensións

Lidia Gil Otero
351-374

Observatorio da Negociación Colectiva

Consello Galego de Relacións Laborais