DEREITO INDIVIDUAL

Lidia Gil Otero

Resumo


Notas sobre as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do Tribunal Supremo y do Tribunal de Xustiza mais destacadas en Dereito individual do traballo relacionadas con Galicia no segundo semestre de 2019.

Palabras clave


Dereito do Traballo, traballo a tempo parcial, discriminación, recoñecemento médico, suspensión do contrato de traballo, contratación fraudulenta, conciliación.

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017