THE SOURCES OF LABOUR LAW

Macarena Ángel Quiroga

Resumo


Os cambios experimentados na economía, política e sociedade foron tan profundos e vertixinosos que, inevitablemente repercutiron na regulación do Dereito do Traballo, máis concretamente, no seu sistema de fontes. O estudo elaborado por diferentes autores de todo o mundo, coordinados por Tamás Gyulavári e Emanuele Menegatti, sobre a evolución das fontes do Dereito do Traballo nos distinos países e ordenamentos xurídicos, ten como resultado unha magnífica obra de imprescindible análise para aqueles xuristas que desexen realizar un estudo de dereito comparado ou examinar as fontes do dereito dun determinado país. O exame das diferenzas e similitudes entre os países pertencentes ao common law e ao civil law, entre as súas fontes do Dereito e a evolución das mesmas ao longo da Historia, permiten aos autores extraer unha serie de conclusións que redundan nunha tendencia xeneralizada en todo o planeta liderada por distintos sectores da política e da economía, que pretende unha maior flexibilización desta rama do ordenamento xurídico en detrimento de os dereitos dos traballadores.

Palabras clave


Dereito do Traballo, fontes do dereito, common law, civil law

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017