PRIVACIDADE E DATOS PERSOAIS DOS TRABALLADORES: CONVERXENCIA DAS SOLUCIÓNS LEXISLATIVAS E XURISPRUDENCIAIS EN EUROPA

David Ordoñez Solis

Resumo


Os traballadores tamén teñen dereito a que na súa relación laboral se respecte a súa vida privada e se protexan os seus datos persoais. Como se fose unha carreira fronte a unhas tecnoloxías cada vez máis invasivas, a lexislación e, en particular, a xurisprudencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e do Tribunal de Xustiza da Unión Europea están a achegar solucións. A lexislación europea, especialmente a partir da aplicación do Regulamento xeral de protección de datos, resulta de gran importancia e así se deduce da aprobación de leis nacionais complementarias. Na aplicación deste marco normativo, integrado por normas europeas e nacionais, os tribunais deben ter en conta esta retroalimentación entre lexislación e xurisprudencia nun ámbito onde se deixa en mans dos xuíces a tarefa de garantir adecuadamente o equilibrio dos dereitos en xogo do traballador e do empregador.

Palabras clave


novas tecnoloxías, empregador, traballador, dereito á vida privada, dereito á protección de datos, Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, Tribunal de Xustiza da Unión Europea, tribunais nacionais

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017