DOUTRINA DO TX SOBRE DISCRIMINACIÓN POR ASOCIACIÓN E O SEU IMPACTO NA NOSA XURISPRUDENCIA

Teresa Velasco Portero

Resumo


Dende que no ano 2015 o TX consagrou o concepto de discriminación por asociación, confirmado despois no ano 2017, a nosa lexislación recolleu expresamente o devandito concepto en relación coa discapacidade. Así mesmo, os nosos tribunais tamén se pronunciaron en diversas ocasións sobre a existencia deste tipo de discriminación en supostos non sempre relacionados coa discapacidade ou a etnia. Neste traballo recollemos os principais elementos da doutrina do Tribunal de Xustiza sobre o tema e analizamos o impacto que tivo na nosa xurisprudencia.

Palabras clave


Discriminación por asociación; xurisprudencia

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017