HONRA DO TOUREIRO FALECIDO TRABALLANDO (A PROPÓSITO DA STS- CIV 201/2019 DO 3 DE ABRIL)

ANTONIO SEMPERE NAVARRO

Resumo


A STS- Civi­­­­ l 201/2019 aborda unha cuestión referida á honra (profesional e persoal) do toureiro Víctor Barrio, defendido polos seus causahabientes fronte a unha persoa que celebrou que un touro acabase coa súa vida. Tanto o problema xenérico (conflito entre a liberdade de expresión e o dereito á honra) canto o concreto litixio que xorde (concelleira animalista que escribe na súa conta de Facebook un comentario sobre a morte do toureiro) merecen un detido exame. A figura do matador de touros foi obxecto de estudo xurídico desde diversas perspectivas, incluíndo a referida á natureza do vínculo que discorre tanto entre el e a entidade que organiza o correspondente festexo canto entre el e os membros da súa cuadrilla. En todo caso, non é dubidoso que se trata dunha persoa que desenvolve actividade produtiva no mundo do espectáculo público. E que o traballo propio deste colectivo aparece contemplado xeralmente por normas de Dereito do Traballo

Palabras clave


Honra; liberdade de expresión; ponderación; accidente laboral; indemnización

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017