Onte, hoxe e mañá do Dereito do traballo

Luis Enrique De la Villa Gil

Resumo


Neste artigo abórdanse os principais fitos do Dereito do Traballo ao longo dos tempos. Desde as principais normas do Onte, centradas no avance cara ao desexado logro dunha lexislación social protectora, afianzada sobre un conxunto de principios esenciais que perduran nos nosos días, ata a creación dunha Administración laboral e a designación duns xuíces especializados na rama social do Dereito. Do Hoxe resáltase o importante papel dos Dereitos fundamentais como instrumento que modula a interpretación e o alcance das normas, que, xunto co importante labor da xustiza europea, permite avanzar cara ao camiño cara á consecución dun traballo “decente”. Como principais cuestións que expón o Mañá, aparecen os chamados “inimigos do benestar”. Algúns deles son vellos coñecidos, como a crise económica e a economía mergullada. Outros, aparecen como novas realidades e, ao mesmo tempo, como novas ameazas; é o caso da globalización, as plataformas dixitais, ou a robótica. Ademais, o futuro expón a gran dúbida metodolóxica sobre a posible transformación do Dereito do Traballo nun Dereito da actividade profesional.

Palabras clave


Dereito do traballo; protección social; principios; actividade profesional; dereitos fundamentais

Texto completo:

PDF PDF (Español (España))

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017