Dereito colectivo

Francisca Fernández Prol

Resumo


Crónica da doutrina xurisprudencial do TSX Galicia en materia de Dereito colectivo correspondente ao primeiro semestre de 2018

Palabras clave


liberdade sindical; dereitos fundamentais; indemnización; dereito de folga; servizos mínimos; esquirolaxe; ius variandi; mobilidade funcional

Texto completo:

PDF PDF (Español (España))

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017