A protección de datos persoais no ámbito laboral: unha sucinta recensión xurisprudencial a partir de cinco sentenzas do Tribunal Supremo

Joaquín García Murcia

Resumo


Alimentada en boa medida pola inesgotable potencia dos dereitos de intimidade e de respecto á vida privada, a protección de datos de carácter persoal chegou a converterse nun dereito con selo propio. Ata o punto de que xa logrou un espazo particular dentro dalgunhas declaracións internacionais de dereitos. O presente traballo pretende explorar en que medida o Tribunal Supremo vai incorporando devandito dereito ao ordenamento laboral a través da súa xurisprudencia.


Palabras clave


Intimidade, privacidade, protección de datos, xurisprudencia, Tribunal Supremo

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017