Seguridade Social

Belén Fernández Docampo

Resumo


Notas sobre as sentenzas máis destacadas en materia de Dereito da Seguridade Social relacionadas con Galicia no primeiro semestre de 2017

Palabras clave


incapacidade permanente, accidente de traballo, melloras voluntarias

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017