O dereito do traballador ás prestacións versus a conduta fraudulenta do empresario

José Luis Tortuero Plaza

Resumo


Non é fácil realizar unha valoración sobre o tema da responsabilidade empresarial en materia de prestación e menos aínda ofertar, mesmo para o espazo do debate doctrinal, propostas de reforma. Parece existir unha aceptación xeral das regras de xogo existentes, por moito que se dubide da súa constitucionalidade, critíquese a súa ordenación preconstitucional, a súa falta de adaptación á realidade social actual e en definitiva, a súa contraposición coa existencia dun modelo público de Seguridade Social que se enmarca entre as funcións de Estado, arroupado polo principio de garantía institucional A falta de afiliación e alta que levan a falta de cotización, deixan ao traballador fose do Sistema ou fóra do réxime (ausencia de alta) imposibilitando ou dificultando en exceso as actuacións de control e inspección. Non só hai un incumprimento senón tamén unha ocultación, que normalmente afecta ou irradia a todas as esferas do noso ordenamento, laboral, fiscal e de seguridade social. Esta situación pode ser singularizada nun só traballador, en varios ou en todos os traballadores da empresa, adquirindo a súa expresión máxima cando afecta a todos, empresario e traballadores. Sexa cal for a súa dimensión, atopámonos ante un incumprimento de máxima gravidade en todas as ordes. Tendo presente todos os factores expostos e no convencemento de que o sistema de responsabilidade empresarial en materia de prestacións debe ser reformado, asumimos o reto de realizar unha proposta de reforma que teña presentes todos os orzamentos.    

Palabras clave


responsabilidade empresarial por prestacións; principio de automaticidad; alta de pleno dereito; falta continuada; dereito subxectivo

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017