Dereito individual

Nora María Martínez Yáñez

Resumo


Crónica da doutrina xurisprudencial do TSX de Galicia no primeiro semestre de 2017

Palabras clave


despedimento, extinción, alta dirección, emprego público, incapacidade permanente, incapacidade temporal

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017