Despedimento e procesos de incapacidade temporal: unha aproximación á doutrina xudicial e xurisprudencial española antes e tras a STXUE do 1 de decembro de 2016, Daouidi, asunto C-395/15

Francisco Javier Hierro Hierro

Resumo


Abórdanse as repercusións que a STXUE do 1 de decembro de 2016, Daouidi, tivo na doutrina dos tribunais españois.


Palabras clave


Despedimento, incapacidade temporal, discapacidade.

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017