A vulneración do dereito efectivo á non discriminación laboral nas empresas externalizadas

María Amparo Ballester Pastor

Resumo


Nos últimos tempos, a contratación externalizada está a transformarse nun mecanismo de redución de custos laborais, aproveitando determinados baleiros na súa regulación. Este artigo analiza a relativa ineficacia do principio de igualdade clásico, en especial na aplicación de convenios colectivos, e explora as vulneracións do principio de non discriminación que poden darse a través do contrato de obra vinculado a contratas e nos despedimentos obxectivos ou colectivos derivados da externalización.

Palabras clave


Non discriminación, igualdade, externalización, contrato de obra, contratas, extinción do contrato

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017