Dereito individual

Yolanda Maneiro Vázquez

Resumo


Notas sobre as sentenzas máis destacadas en materia de Dereito individual do traballo relacionadas con Galicia no segundo semestre de 2016

Palabras clave


contrata, despedimento, extinción, liquidación, indemnidad, indemnización, permanencia, prescrición

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017