Unha proposta de revisión das regras sobre representación dos traballadores na empresa

Jesús Cruz Villalón

Resumen


O modelo legal de representación dos traballadores na empresa atópase notablemente consolidado no noso sistema de relacións laborais, cun réxime que no substancial recibiu un elevado consenso de apoio por parte do conxunto dos protagonistas do sistema. A pesar da consolidación do modelo así como das sucesivas reformas que viñeron completando e enriquecendo o armazón legal relativo á participación dos traballadores na empresa, o paso do tempo fixo madeixa non nos elementos basilares do sistema, pero si nalgúns dos seus aspectos importantes. O presente artigo estuda algúns dos aspectos que merecerían unha revisión para o seu axuste con vistas a consolidar un modelo de representación adaptado ás circunstancias cambiantes do mercado laboral.


Palabras clave


Representación dos traballadores, negociación colectiva, empresas con estrutura complexa, información e consulta, reestruturacións

Texto completo:

PDF (Galego)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2016 Revista Galega de Dereito SocialRevista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017