DOUS DEREITOS NECESARIAMENTE IRMANDADOS: O DEREITO AO TRABALLO E O DEREITO Á EDUCACIÓN

María José Romero Ródenas

Resumo


Analizamos o dereito á educación como dereito fundamental desde unha perspectiva laboralista, é dicir, como un dereito fundamental inespecífico. A educación como dereito fundamental inespecífico denota precisamente a necesiadde de avanzar no estudo e análise deste dereito á educación das nosas traballadoras e trabajadores na súa concepción como dereito fundamental. A preocupación pola educación, ensino e capacitación das nosas traballadoras e traballadores non é nova. Desde a propia orixe do sistema de produción capitalista, o mundo sindical preocupouse polo "ensino" das persoas traballadoras, como un medio, non só de aprendizaxe, senón de dignificación e progreso social, expondo a necesidade de considerar ao traballador como algo máis dunha mercadoría ao servizo do empresario.

Palabras clave


Dereito; traballo; educación; dereitos humanos

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017