A METAMORFOSE DOS MECANISMOS DE SUSPENSIÓN DO CONTRATO E REDUCIÓN TEMPORAL DA XORNADA NA REFORMA LABORAL DE 2021

Jaime Cabeza Pereiro

Resumo


O mantemento do emprego en épocas desfavorables constitúe un dos grandes retos do mercado de traballo español. Tradicionalmente, as sucesivas crises xeraron destrucións de emprego masivas e abocaron a inmensas cohortes de persoas traballadoras á situación de desemprego. A experiencia da pandemia producida pola COVID-19 enviou unha mensaxe de esperanza, pois foi posible conter o emprego mediante sistemas mellor organizados de suspensión do contrato e redución de xornada. Con esa experiencia, a reforma do 2021 modificou a regulación das ditas medidas adoptadas por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción ou de forza maior mediante unhas regras máis ambiciosas e arrodeadas de instrumentos de protección das persoas e das empresas afectadas. Ademáis, se introduciu un mecanismo novidoso, chamado “Mecanismo REDE”, no que se confire un gran protagonismo á autoridade gobernativa e á administración laboral para que as empresas afectadas por crises económicas cíclicas ou por retos de transformacións sectoriais poidan acollererse a tales medidas. Neste artigo se valora criticamente a nova normativa, resaltando as súas fortalezas e debilidades.


Palabras clave


ERTE; forza maior; suspensión do contrato; redución de xornada

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017