O ESTATUTO DE REPRESENTANTE E AS SÚAS ADAPTACIÓNS NORMATIVAS: ENTRE O INMOBILISMO E O GALIMATÍAS

Ana Rosa Argüelles Blanco

Resumo


O estudo pon de relevo a insuficiente evolución experimentada polas previsións do Titulo II do Estatuto dos traballadores sobre competencias, facilidades e garantías dos representantes do persoal. En especial, apunta as dificultades que provocou que outras disposicións engadisen novas obrigas sen ampliar as ferramentas xurídicas que permitirían desenvolver o labor de representación de maneira máis eficaz.

Examínanse os principais e máis recentes cambios, concentrados nos dereitos de información e consulta, en particular en materia de igualdade entre mulleres e homes, e do uso de algoritmos para a dopción de decisións empresariais.


Palabras clave


Representates dos traballadores; dereito de información e consulta; garantías

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017