A PROBA NO PROCESO LABORAL: ALGÚNS PUNTOS CRÍTICOS RECENTES

Ignacio García Perrote

Resumo


O editorial trata algunhas importantes cuestións críticas sobre a proba no proceso laboral, examinando a xurisprudencia sobre a materia, especialmentee a mais recente. Analízase así, a natureza da proba documental do correo electrónico; a repercusión da proba ilícita sobre a cualificación do despedimento; o control empresarial sobre os dispositivos dixitais dos traballadores; a videovixilancia; e a xeolocalización.

Palabras clave


Correo electrónico; proba ilícita; despido; dispositivos dixitais; videovixilancia; xeolocalización

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017