DEREITO INDIVIDUAL

Lidia Gil Otero

Resumo


Notas sobre as sentenzas máis destacadas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en dereito individual do traballo no 2º semestre de 2020

Palabras clave


conciliación, redución de xornada, adaptación de xornada, indefinido non fixo, despedimento colectivo, boa fe negocial, modificación sustancial de condicións de traballo, COVID-19

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017