O RELEVO XENERACIONAL E A DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE IDADE NA EXTINCIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO. A PROPÓSITO DA SENTENZA DO TXUE DE 15 DE ABRIL DE 2021

Isabel Olmos Parés

Resumo


O relevo xeneracional é un obxectivo da política de emprego que sigue a xustificar a extinción ou o despedimento dos traballadores mais maiores. A propósito da sentenza do TXUE de data 15 de abril de 2021, C-511/19, tras facer referencia ao contexto normativo -nacional, comunitario e internacional-, así como ás resolucions xudiciais do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, alcánzase a conclusión de que a Xurisprudenza do TXUE fai prevalecer a Directiva 2000/78 fronte ós principios xerais da igualdade de trato e non discriminación previstos nos tratados da UE e na CDFUE.

Palabras clave


extinción, contrato de traballo, relevo xeneracional, discriminación por edade, emprego

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017