CRÓNICA XURISPRUDENCIAL. DEREITO COLECTIVO

Francisca Fernández Prol

Resumo


Crónica das principais sentencias galegas en materia de dereito colectivo correspondentes ao 1º semestre de 2020.

Palabras clave


dereito de folga, liberdade sindical, delegados sindicais, dereito á negociación colectiva dos empregados públicos, negociación no marco do procedemento de modificación substancial de carácter colectivo de condicións de traballo

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017