Equipo editorial

Subdirección

  1. Marisa Peña Cebreiro, Secretaria Xeral do Consello Galego de Relacións Laborais

Secretaría

  1. Yolanda Maneiro Vázquez, Profesora Contratada Doutora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social - Universidade de Santiago de Compostela