Equipo editorial

Directora

  1. Verónica Martínez Barbero, Presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais

Subdirectora

  1. Marisa Peña Cebreiro, Secretaria Xeral do Consello Galego de Relacións Laborais

Secretario

  1. Yolanda Maneiro Vázquez, Profesora Contratada Doutora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social - Universidade de Santiago de Compostela