Contactos

Comité de redacción

Verónica Martínez Barbero, Presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais

Marisa Peña Cebreiro, Secretaria Xeral do Consello Galego de Relacións Laborais

Yolanda Maneiro Vázquez, Profesora Contratada Doutora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social - Universidade de Santiago de Compostela

Belén Fernández Docampo, Profesora Titular de Dereito do Traballo e da Seguridade Social Universidade de Vigo

Francisca Fernández Prol, Universidade de Vigo, España

Jesús Barreal Pernas, Universidade de Jaén

Luis Velasco Martínez, BaVel Service Providers Universidad de Málaga, España

Lidia Gil Otero, Universidade de Santiago de Compostela, España