Persoas

Comité de redacción

Verónica Martínez Barbero, Presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais

Marisa Peña Cebreiro, Secretaria Xeral do Consello Galego de Relacións Laborais

Belén Fernández Docampo, Profesora Contratada Doutora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social - Universidade de Vigo

Francisca Fernández Prol, Universidade de Vigo, España

Yolanda Maneiro Vázquez, Profesora Contratada Doutora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social - Universidade de Santiago de Compostela

Jesús Barreal Pernas, Universidade de Jaén

Luis Velasco Martínez, Universidad de Santiago de Compostela