Contactar con la revista

Dirección postal

Revista Galega de Dereito Social

Consello Galego de Relacións Laborais

R/ Algalia de Abaixo, Nº 24
CP: 15781 - Santiago de Compostela (España)

Contacto principal

Yolanda Maneiro Vázquez
Correo electrónico: contacto@revistagalegadereitosocial.gal

Contacto de asistencia

Luis Velasco
Teléfono: 686019608
Correo electrónico: contacto@revistagalegadereitosocial.gal