Revista Galega de Dereito Social

A Revista Galega de Dereito Social é unha publicación científica en materia socio-laboral editada polo Consello Galego de Relacións Laborais.

No 14 (2022): EXTRAORDINARIO: REFORMA LABORAL 2021

Táboa de contidos

Artigos

Jesús Martínez Girón, Alberto Arufe Varela
9-29
Javier Gárate Castro
31-54
Jaime Cabeza Pereiro
55-111
Alex Pazos Pérez
113-144